4
June
2018

Land bridge /

Pevninský most

Business Term of the Day

Definition

In logistics, a land bridge is an overland connection between two ports.

Example sentence

With the opening of the Ankara–Tbilisi railway, China and Turkey have completed the new land bridge across Eurasia.

Comment

As opposed to the term’s geographical sense (where a land bridge means a connection between two bodies of land, such as an isthmus), in transportation the same term is used for an overland connection between two water bodies. Although maritime transportation is very efficient, it may take a long time for a ship to circumnavigate a piece of land. For this reason, it may be more efficient to transload goods from a ship onto railroad cars for part of the journey, then reload them onto another ship. Trains are also much faster than container ships, so various combinations of maritime shipping and longer-range rail transport are in many cases also viable.

Definice

V logistice označuje pevninský most pozemní spojení mezi dvěma přístavy.

Příklad použití ve větě

S otevřením železnice Ankara–Tbilisi dokončila Čína a Turecko nový pevninský most přes Eurasii.

Poznámka

Na rozdíl od významu, který tento termín má v zeměpise (kde pevninský most znamená spojení mezi dvěma soušemi jako například pevninská šíje), se v přepravě stejný termín používá pro pozemní spojení mezi dvěma vodními plochami. Ačkoli námořní přeprava je velmi efektivní, může lodi trvat dlouho, než obepluje kus země. Z toho důvodu může být efektivnější přeložit zboží z lodi na železniční vagony na danou část cesty a následně je přeložit na další loď. Vlaky jsou také rychlejší než kontejnerové lodě, takže různé kombinace námořní dopravy s železniční dopravou na delší vzdálenosti jsou v mnoha případech také smysluplné.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us