26
September
2018

Leading indicator /

Předstihový indikátor

Business Term of the Day

Definition

A leading indicator is an economic factor that tends to change in advance of broader market or economic trends and can therefore be used to predict future developments.

Example sentence

The sudden market crash caught many by surprise, because most leading indicators had continued to signal economic growth.

Comment

Common examples of leading indicators include business confidence and consumer confidence, unemployment rates, sales of certain categories of goods such as big-ticket items, stock market indices, and building permit issuances. No indicator is completely reliable, however, so it is common to create composite indices of several leading indicators. For example, the Leading Economic Index maintained by The Conference Board in the United States consists of 10 components and is intended to anticipate future growth or decline in the national economy. Leading indicators may be contrasted to concurrent indicators, which tend to change in step with current trends, and trailing indicators, which respond to trends with some delay.

Definice

Předstihový indikátor je ekonomický faktor, který se zpravidla mění před širšími tržními nebo hospodářskými trendy, a tak jej lze využít k predikování budoucího vývoje.

Příklad použití ve větě

Náhlý krach trhu byl pro mnohé překvapivý, protože většina předstihových indikátorů dále značila ekonomický růst.

Poznámka

Běžné příklady předstihových indikátorů (také nazývaných vedoucí indikátory) zahrnují podnikatelskou důvěru a spotřebitelskou důvěru, míru nezaměstnanosti, prodeje určitých kategorií zboží jako například vysokonákladové zboží, různé indexy akciových trhů, a vydávání stavebních povolení. Žádný indikátor však není zcela spolehlivý, takže je běžné, že se vytvářejí kompozitní indexy několika předstihových indikátorů. Například Leading Economic Index vedený organizací The Conference Board v USA se skládá z 10 komponent a má předvídat budoucí růst nebo pokles ekonomiky USA. Předstihové indikátory lze postavit do protikladu k souběžným indikátorům, které se zpravidla mění současně s probíhajícími trendy, a zpožděné indikátory, které reagují na trendy s určitým zpožděním.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us