3
August
2016

Lemon law /

Lemon law

Business Term of the Day

Definition

Lemon laws are regulations ensuring consumers have a legal remedy if products they purchase have serious defects.

Example sentence

After my car broke down for the fifth time since I bought it in March, I took advantage of my state’s lemon law and got back all my money.

Comment

Lemon laws may cover a variety of product types, but they are most commonly associated with cars and a new car that fails to work as advertised is known as a lemon. Lemon laws are based on the manufacturer’s implied warranty that the product will be at least of a quality sufficient to fulfill its purpose. Manufacturers are liable for products that do not meet this standard and must repair, replace, or repurchase the products and in some jurisdictions reimburse the consumer for legal and other fees. Lemon laws do not apply to cases where a product is advertised as being sold as is.

Definice

„Lemon laws“ (citronové zákony) jsou zákony, které zajišťují, aby spotřebitelé měli právní ochranu v případě, že produkty, které si zakoupí, trpí vážnými vadami.

Příklad použití ve větě

Když se mi auto rozbilo popáté od března, kdy jsem ho koupil, využil jsem „lemon laws“ svého státu a získal všechny peníze zpět.

Poznámka

„Lemon laws“ se mohou vztahovat na různé typy produktů, ale nejčastěji jsou spojeny s automobily. Nový automobil, který nefunguje podle reklamy, se označuje jako „lemon“ (citron). „Lemon laws“ jsou založeny na implicitní záruce výrobce, že kvalita produktu bude dostatečná alespoň na to, aby splnil svůj účel. Výrobci jsou odpovědní za produkty, které nesplňují tento standard, a musí tyto produkty opravit, nahradit, nebo odkoupit, a v některých jurisdikcích spotřebiteli nahradit právní a jiné poplatky. „Lemon laws“ se nevztahují na případy, kdy je produkt propagován jak stojí a leží.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us