4
July
2022

Lettable area /

Pronajímatelná plocha

Business Term of the Day

Definition

Lettable area is a measure of the floor space in a building offered for lease.

Example sentence

TopLogistics’ newly built office park near Prague offers 20,000 m2 of lettable area.

Comment

Different measures of lettable area are usually used for different types of premises. Office buildings are typically measured using net lettable area, which is calculated from the inside of the external walls. For retail and industrial buildings, on the other hand, gross lettable area is typically used and includes all internal areas as well as the external wall. More complex measurements may be taken when a space is subdivided among multiple tenants. Furthermore, utility rooms may or may not be included. The lettable area is then used to determine the rent that the lessee pays. Lessors also commonly report total lettable area for the buildings they are planning to develop or have completed, along with a percentage of how much of that area is already occupied by tenants (the occupancy rate).

Definice

Pronajímatelná plocha je míra podlahové plochy budovy nabízené k pronájmu.

Příklad použití ve větě

Nově vystavěný kancelářský park společnosti TopLogistics poblíž Prahy nabízí 20 000 m2 pronajímatelné plochy.

Poznámka

Pro různé typy prostor se obvykle používají různé míry pronajímatelné plochy. Kancelářské budovy se obvykle měří pomocí čisté pronajímatelné plochy, která se počítá od vnitřku vnějších stěn. Pro maloobchodní a průmyslové budovy se však typicky používá hrubá pronajímatelná plocha, která zahrnuje všechny vnitřní prostory včetně vnější stěny. V případě, že je dané podlaží rozděleno mezi více nájemců, mohou být měření složitější. Kromě toho mohou, ale nemusí být zahrnuty provozní místnosti. Pronajímatelná plocha se následně používá pro stanovení výše nájmu, kterou nájemce platí. Pronajímatelé také běžně vykazují celkovou pronajímatelnou plochu budov, které plánují vystavět nebo které dokončili, spolu s procentním podílem toho, kolik z této plochy je již obsazeno nájemci (míra obsazenosti).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us