26
January
2022

Level playing field /

Rovné podmínky

Business Term of the Day

Definition

In economics and business, the term level playing field refers to a situation when competition is fair, which means that the same rules apply to everybody.

Example sentence

The politician talking on TV last night insisted on ensuring a level playing field for all farmers within the single EU market.

Comment

The term level playing field has its roots in sports terminology. For every game played on a field it is necessary for the field to be level otherwise one of the teams would have an unfair advantage. In the same way, a market also should ideally be a level playing field with the same laws, rules, regulations, taxes, and other factors applying to everybody. That way, everybody in theory has the same chances to succeed. Although most countries have rules ensuring fair economic competition on their internal markets, the concept is much more difficult to promote on an international level, as states typically support some industries by subsidies and have in place customs duties and other mechanisms that can distort markets.

Definice

V ekonomii a podnikání se pojmem level playing field, do češtiny obvykle překládáme jako rovné podmínky, označuje situace, kdy je hospodářská soutěž spravedlivá, tj. pro všechny platí stejná pravidla.

Příklad použití ve větě

Politik, který včera večer hovořil v televizi, trval na zajištění rovných podmínek pro všechny zemědělce v rámci jednotného trhu EU.

Poznámka

Anglický pojem level playing field má kořeny ve sportovní terminologii. Pro každou hru, která se hraje na hřišti, je nutné, aby bylo hřiště rovné, jinak by jeden z týmů získal nespravedlivou výhodu. Stejně tak i trh by měl být v ideálním případě rovným hřištěm, kde pro všechny platí stejné zákony, pravidla, předpisy, daně a další tak, aby všichni měli teoreticky stejné šance uspět. Ačkoli má většina zemí pravidla zajištující spravedlivou hospodářskou soutěž na jejich vnitřních trzích, prosadit tento koncept na mezinárodní úrovni je mnohem obtížnější, protože státy často podporují některé sektory dotacemi, mají zavedená cla a jiné mechanismy, které mohou narušovat trh.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us