15
March
2017

Leveraged buyout (LBO) /

Páková akvizice

Business Term of the Day

Definition

LBOs are acquisitions financed with debt.

Example sentence

Even though ArchiCorp managed to take over Global Industries in a leveraged buyout, the corporate raider was unable to sell off the acquired company’s assets for as much as had been anticipated and thus it realized a loss.

Comment

As with other uses of leverage, LBOs offer potentially high returns but with increased risk. LBOs enable buyers to acquire much larger companies than they would be able to using only their own funds. The buyer hopes to subsequently realize sufficiently large gains to cover both the equity portion of the investment and the incurred debt. LBOs are sometimes used by corporate raiders planning to subsequently perform asset stripping at a profit.

Definice

Pákové akvizice jsou akvizice financované dluhem.

Příklad použití ve větě

Ačkoli společnost ArchiCorp dokázala převzít Global Industries v pákové akvizici, tento podnikový nájezdník nebyl schopen odprodat aktiva zakoupené společnosti za tolik, kolik očekával, a tedy realizoval ztrátu.

Poznámka

Obdobně jako jiné formy využití finanční páky, pákové akvizice nabízejí potenciálně vysoké zisky avšak za cenu zvýšeného rizika. Pákové akvizice umožnují kupci koupit mnohem větší společnost než by si mohl dovolit s pomocí pouze svých prostředků. Kupující doufá, že následně realizuje dostatečně velké příjmy, aby pokryl jak část investice z vlastního kapitálu, tak vzniklý dluh. Pákových akvizic někdy využívají podnikoví nájezdníci, kteří následně plánují provést ziskové vyvedení aktiv.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us