11
October
2021

Life expectancy /

Střední délka života

Business Term of the Day

Definition

Life expectancy is a statistical figure estimating how many years (or how many more years) a person will live depending upon the year of birth and other demographic factors.

Example sentence

Until the 19th century, the average life expectancy was about 55 years; today’s global average life expectancy is approximately 73 years according to the United Nations.

Comment

Life expectancy (or more precisely life expectancy at birth) as commonly discussed in newspapers or reported by national agencies is an estimate for people born in a given year based upon mortality rates for that same year. Historically, life expectancy was lower, mainly due to high infant mortality as well as high mortality rates in early childhood and adulthood. A general trend is that life expectancy grows with rising GDP per capita. Diet, lifestyle, access to medical care, and exposure to air pollution are certainly among those factors which influence life expectancy.

Definice

Střední délka života je statistický údaj, který v závislosti na roce narození a jiných demografických faktorech odhaduje, kolik let (nebo kolik ještě let) bude člověk žít.

Příklad použití ve větě

Do 19. století byla průměrná střední délka života asi 55 let, dnes je podle OSN celosvětová průměrná střední délka života přibližně 73 let.

Poznámka

Střední délka života (nebo přesněji, střední délka života při narození), o které se běžně píše v novinách nebo kterou počítají národní agentury, je odhad pro lidi narozené v určitém roce založený na míře úmrtnosti v témže roce. Historicky byla střední délka života nižší především v důsledku vysoké kojenecké úmrtnosti a vysoké úmrtnosti v raném dětství a dospělosti. Obecným trendem je, že střední délka života roste s rostoucím HDP na obyvatele. K věcem, které ovlivňují střední délku života patří určitě strava, životní styl, dostupnost lékařské péče nebo znečištěné ovzduší.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us