18
July
2019

Lifestyle creep /

Nabobtnávání životního stylu

Business Term of the Day

Definition

Lifestyle creep is marked by an individual’s or household’s progressively increasing standard of living that may not be affordable or sustainable.

Example sentence

GoldBank funded a personal finance initiative that helps young and at-risk families avoid debt traps, lifestyle creep, and usury.

Comment

Lifestyle creep occurs when the income of a household or individual rises, the household or person increases spending accordingly, and a feeling emerges that the household or person is somehow entitled to consume more and more. The greater spending may be in excess of the corresponding increase in income, and therefore it may eat up an amount periodically set aside for savings or even lead an individual or household into a debt spiral. A person can easily fall victim to lifestyle creep as he or she gets used to former luxuries and starts to regard these as necessities. Lifestyle creep can be avoided or limited through careful budgeting and, of course, by recognizing the danger that it can occur.

Definice

Nabobtnávání životního stylu se vyznačuje postupným zvyšováním životního standardu, který si jednotlivec nebo domácnost nemůže dovolit, nebo který je neudržitelný.

Příklad použití ve větě

Společnost GoldBank zafinancovala iniciativu pro osobní finance, která pomáhá mladým a rizikovým rodinám vyhýbat se dluhovým pastem, nabobtnávání životního stylu a lichvářství.

Poznámka

K nabobtnávání životního stylu dochází, když se zvýší příjem domácnosti nebo jednotlivce, a tato domácnost nebo osoba přiměřeně zvýší svoje útraty, a dostaví se pocit, že domácnost nebo osoba si nějak zaslouží konzumovat více a více. Vyšší utrácení může převyšovat související nárůst příjmů, a může tak snižovat částku pravidelně odkládanou k úsporám, nebo dokonce zavést jednotlivce nebo domácnost do dluhové spirály. Člověk se může snadno stát obětí nabobtnávání životního stylu, když si zvykne na bývalé luxusní věci a začne je považovat za nezbytnosti. Nabobtnávání životního stylu lze předejít nebo omezit pečlivým rozpočtováním a, samozřejmě tím, že si uvědomíme riziko, že k němu může dojít.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us