12
September
2019

Limit order /

Limitní příkaz

Business Term of the Day

Definition

A limit order is a type of order used on the financial markets to buy or sell a certain security when its price is below or above a specified amount.

Example sentence

I had a limit order in place to sell just in case Voltic’s share price would shoot above $120 during the CEO’s press conference, but the order didn’t get hit.

Comment

Limit orders are used to give the trader or investor better control over the price at which an order is executed than is the case with market orders, which are executed immediately at the current market price. A trader or investor places a buy limit order through his or her broker when he or she wants to buy a certain security if its price touches or falls below a specific price. On the other hand, when a trader or investor wishes to sell a security once it reaches or exceeds a certain (higher) price, he or she issues a sell limit order. If the price does not reach the specified limit, the trader usually cancels the order or it expires after a set time. The function of a limit order can also be combined with that of a stop order to form a stop-limit order.

Definice

Limitní příkaz je typ příkazu používaný na finančních trzích na nákup nebo prodej určitého cenného papíru jakmile je jeho cena pod nebo nad určitou konkrétní částkou.

Příklad použití ve větě

Zadal jsem limitní příkaz pro případ, kdyby se cena akcií společnosti Voltic po tiskové konferenci zvýšila nad 120 dolarů, ale příkaz neprošel.

Poznámka

Limitní příkazy se používají, aby měl obchodník lepší kontrolu nad cenou, za kterou se příkaz provede, než je tomu u tržních příkazů, které jsou realizovány ihned za tržní cenu. Chce-li obchodník koupit určitý cenný papír ve chvíli, kdy dosáhne konkrétní nebo nižší ceny, provede limitní příkaz ke koupi prostřednictvím svého makléře. Na druhou stranu, pokud si obchodník přeje prodat cenný papír, jakmile dosáhne určité ceny nebo ji přesáhne, vydá limitní příkaz k prodeji. Pokud cena daného limitu nedosáhne, obchodník obvykle příkaz zruší nebo příkaz po určité době vyprší. Funkce limitního příkazu lze kombinovat s funkcí stop příkazu ve formě stop-limit příkazu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us