20
February
2019

Limited liability /

Omezené ručení

Business Term of the Day

Definition

Limited liability is a condition wherein a business owner is liable for a company’s debts or financial losses only up to the amount that he or she has invested in that company.

Example sentence

Because the loss at FlashCo was caused by the owner-manager’s negligence, his personal assets were not protected by limited liability.

Comment

Limited liability applies to corporations, limited companies, limited liability companies, and limited liability partnerships. This arrangement reduces risk to owners and investors, thereby encouraging people to establish and invest into such organizations. It has, been criticized, however, for sometimes allowing business owners to shirk responsibility for the actions and activities of their companies. Limited liability can be contrasted with unlimited liability wherein the owners are fully liable for any debts and losses, which case applies to sole proprietorships and general partnerships.

Definice

Omezené ručení je podmínka, za které je vlastník společnosti odpovědný za její dluhy nebo finanční ztrátu pouze do výše, kterou do této společnosti investoval.

Příklad použití ve větě

Protože ztráta společnosti FlashCo byla způsobena nedbalostí vlastníka-manažera, jeho osobní aktiva nebyla chráněna omezeným ručením.

Poznámka

Omezené ručení se vztahuje na korporace, kapitálové společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, nebo komanditní společnosti (v případě komanditistů). Toto uspořádání snižuje riziko pro vlastníky a investory, a tím povzbuzuje lidi k zakládání a investování do takových organizací. Je však kritizováno za to, že někdy umožňuje vlastníkům společností vyhýbat se odpovědnosti za činnost a aktivity jejich společností. Lze jej postavit do protikladu k neomezenému ručení, kdy majitelé jsou plně odpovědni za dluhy a ztráty, které se aplikuje na podnikání fyzických osob a na veřejné obchodní společnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us