19
December
2017

Link juice /

Link juice

Business Term of the Day

Definition

Link juice refers to the boost in search engine rankings a website receives for being connected to other websites through links.

Example sentence

To get more link juice, the SEO expert recommended that PaperClip focus on creating original high-quality content which would be referred to by other websites.

Comment

Link juice results from the way search engine algorithms evaluate the relevance and importance of individual websites. The number and quality of other websites linking to the evaluated website is an important criterion, and therefore a website which is linked to other prominent websites has a greater chance to be displayed among top search results. The concept of link juice is used for evaluating the effectiveness of search engine optimization (SEO).

Definice

Link juice označuje posílení v hodnocení vyhledávačů, které webová stránka získá tím, že je spojena s dalšími webovými stránkami pomocí odkazů.

Příklad použití ve větě

Aby společnost PaperClip získala více link juice, expert na SEO doporučil vytváření kvalitního originálního obsahu, na který by odkazovaly další weby.

Poznámka

Link juice (lze přeložit jako „odkazová šťáva“) je důsledkem toho, jak algoritmy vyhledávačů vyhodnocují relevantnost a důležitost jednotlivých webových stránek. Důležitým kritériem je počet a kvalita ostatních stránek odkazujících na hodnocenou stránku, a proto stránka, která je propojena s ostatními prominentními stránkami, má vyšší šanci být zobrazena mezi prvními výsledky vyhledávání. Koncept link juice se využívá při vyhodnocování účinnosti optimalizace pro vyhledávače.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us