29
June
2022

Liquidity /

Likvidita

Business Term of the Day

Definition

Liquidity is a measure of how easy it is to buy or sell an asset.

Example sentence

I know you want to sell the house as soon as possible, but there simply isn’t sufficient liquidity on the market right now. You can either wait a little longer or you can try reducing the price.

Comment

The term liquidity and its derivatives may be used in various contexts with slightly different but related meanings. When an entity is described as “liquid”, it means that it has sufficient amounts of cash at its disposal. When an asset is described as “liquid”, it means that it can readily be exchanged for cash. Market liquidity describes the ease with which assets may be bought or sold on a given market. In accounting, cash and cash equivalents may also be referred to as liquidity because they are the most liquid assets and enable the given entity to perform short-term transactions.

Definice

Likvidita je míra toho, jak snadné je prodat nebo koupit aktivum.

Příklad použití ve větě

Vím, že chcete ten dům prodat co nejdříve, ale na trhu zkrátka zrovna není dostatečná likvidita. Můžete buď počkat trochu déle, nebo zkusit snížit cenu.

Poznámka

Termín likvidita a jeho odvozeniny se používají v různých kontextech s poněkud odlišnými, ale souvisejícími významy. Když se o nějaké osobě řekne, že je „likvidní“, znamená to, že má k dispozici dostatečné množství hotovosti. Když se „likvidní“ použije jako popis aktiva, znamená to, že je lze snadno směnit za hotovost. Tržní likvidita popisuje, jak snadno se na daném trhu mohou kupovat nebo prodávat aktiva. V účetnictví se peníze a peněžní ekvivalenty mohou také nazývat likvidita, protože jsou to nejlikvidnější aktiva a umožňují dané osobě provádět krátkodobé transakce.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us