29
January
2021

Living wage /

Životní minimum

Business Term of the Day

Definition

A living wage is an amount of income necessary for a worker or family to have a decent life in a given society.

Example sentence

What constitutes a living wage may differ depending on whether one lives in a big city, small town, or in the countryside.

Comment

Living wage is a social policy concept presuming that workers should be paid at least as much money as they need to ensure a modest but decent life for them and their families. In accordance with the necessities and expectations within a given society, this will include things like food, housing, utilities, transportation, medical care, and child care. There exists a similar term, subsistence wage, by which usually is meant a lower sum of money than living wage, that being just enough to ensure the very basic needs to survive. The term is also different from minimum wage, which is the lowest permissible hourly wage as defined by law. According to the Massachusetts Institute of Technology Living Wage calculator, the living wage during 2019 in the USA was $16.54 per hour, whereas the federal minimum wage was less than half that amount. It should be noted that the term “životní minimum” (literally “living minimum”) in Czech refers mainly to a specific income level in social welfare law used to determine things like welfare benefits whereas in the USA and other western countries the similar term is more about what is a fair wage based on real living costs.

Definice

Životní minimum je výše příjmu, za který může pracovník nebo rodina důstojně žít v dané společnosti.

Příklad použití ve větě

Výše životního minima se může lišit podle toho, zda žiješ ve velkém městě, malém městě nebo na venkově.

Poznámka

Životní minimum je sociálně-politický koncept, který předpokládá, že pracovníci by měli být zaplaceni alespoň tak, aby mohli zajistit skromný, ale důstojný život pro sebe a svou rodinu. V závislosti na potřebách a očekáváních dané společnosti, bude tato částka pokrývat jídlo, bydlení, energie, dopravu, zdravotní služby, péči o děti apod. Existuje ještě podobný termín - existenční minimum, kterým se obvykle míní menší částka než životní minimum – tak akorát k zajištění nejzákladnějších potřeb k přežití. Životní minimum je také něco jiného než minimální mzda, což je nejnižší možná hodinová mzda definovaná zákonem. Podle kalkulačky životního minima vydané Massachusetts Institute of Technology, vycházela mzda zajištující životní minimum ve Spojených státech během roku 2019 na 16,54 dolarů za hodinu, zatímco federální minimální mzda byla méně než poloviční. Musíme však poznamenat, že výraz “životní minimum” v češtině označuje zejména konkrétní úroveň příjmů, kterou používají zákony o sociálním zabezpečení k určení nároku na sociální dávky, zatímco v USA a jiných západních zemích se jedná spíše o koncept férové mzdy vycházející z reálných životních nákladů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us