27
December
2017

Loss leader /

Loss leader

Business Term of the Day

Definition

A loss leader is a product or service sold at a loss with the objective of attracting customers to the store or company’s other products or services.

Example sentence

To draw customers to its healthy foods stores, Good Earth decided to offer organic milk and eggs as loss leaders.

Comment

A loss-leader strategy can be useful for attracting customers to a company’s store or website. These customers may then give in to impulse buying or otherwise decide to purchase other products or services. These additional purchases then cover the company’s losses from the loss leader. Such approach may be risky, however, because customers might purchase only the loss leader. Loss leaders may also be used as part of the razorblade model, wherein profits are generated primarily through sales of necessary accessories.

Definice

Jako „loss leader“ se označuje produkt nebo služba prodávaná pod cenou s cílem nalákat zákazníky na další výrobky a služby společnosti.

Příklad použití ve větě

Aby společnost Good Earth přilákala zákazníky do svých obchodů se zdravými potravinami, rozhodla se nabízet mléko a vejce jako loss leaders.

Poznámka

Strategie „loss leader“ může být užitečná k přilákání zákazníků do obchodu nebo na stránky společnosti. Tito zákazníci se poté mohou nechat zlákat impulzivním nakupováním nebo se jinak rozhodnout zakoupit další výrobky nebo služby. Tyto dodatečné nákupy pak pokryjí ztráty společnosti z takového zlevněného produktu. Tento přístup však může být riskantní, protože zákazníci si mohou koupit jen produkt „loss leader“. Strategie „loss leader“ může být použita jako součást žiletkového modelu, ve kterém zisky vytváří především prodej nezbytných doplňků.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us