10
September
2021

Low-carbon economy /

Nízkouhlíková ekonomika

Business Term of the Day

Definition

A low-carbon economy is one using predominantly low-carbon energy sources and thus emitting only minimal amounts of greenhouse gases into the atmosphere.

Example sentence

The take-home conclusion from the conference on transition to a low-carbon economy was that, even as such a conversion is necessary, at the same time it will be challenging and expensive.

Comment

Anthropogenic emissions of greenhouse gas are believed to be the main cause of global warming. Transition from largely fossil fuel-based economies to low-carbon ones is therefore considered as a necessary step to avoid extreme impacts of climate change. The world’s countries have different strategies for how to make their economies less dependent on carbon. The most common ones involve the likes of raising carbon prices; supporting renewable energy sources, low-carbon transportation, and greater energy efficiency; and enhancing natural carbon sinks. The EU as well as the U.S.A. officially aim to achieve net-zero emissions economy wide by 2050.

Definice

Nízkouhlíková ekonomika je ekonomika využívající převážně nízkouhlíkové zdroje energie, díky čemuž vypouští do atmosféry jen minimální množství skleníkových plynů.

Příklad použití ve větě

Z konference o přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku vyplynulo, že i když je takový přechod nezbytný, bude zároveň náročný a nákladný.

Poznámka

Za hlavní příčinu globálního oteplování jsou považovány antropogenní emise skleníkových plynů. Přechod od ekonomik založených převážně na fosilních palivech k nízkouhlíkovým ekonomikám je proto považován za nezbytný krok k tomu, aby se zamezilo extrémním dopadům změny klimatu. Různé státy mají různé strategie snižování závislosti svých ekonomik na uhlíku. Mezi ty nejběžnější patří zvyšování cen uhlíku, podpora obnovitelných zdrojů energie, nízkouhlíkové dopravy a vyšší energetické účinnosti nebo posilování přírodních propadů uhlíku. EU i USA oficiálně chtějí do roku 2050 dosáhnout nulových čistých emisí v celé ekonomice.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us