9
December
2015

Low-hanging fruit /

Snadno dosažitelné ovoce

Business Term of the Day

Definition

Low-hanging fruit refers to objectives which can be achieved easily.

Example sentence

Desert goats don’t settle for low-hanging fruit. Neither should you and your business.

Comment

The phrase originates from traditional orchards where only the lowest branches could be reached from the ground. It is often used for tasks that should be accomplished first so as to obtain quick results, such as when starting with sales and beginning with the most eager customers to generate income. It can also be used in a negative sense to mean being lazy and not putting in the effort required to obtain positive long-term results. A similar term is easy pickings.

Definice

Anglická fráze „snadno dosažitelné ovoce“ označuje snadno splnitelné cíle.

Příklad použití ve větě

Pouštní kozy se nespokojí se snadno dosažitelným ovocem. Tak proč byste se s nimi měli spokojit Vy a Váš podnik?

Poznámka

Tato fráze pochází z tradičních sadů, kde šlo ze země dosáhnout jen na nejnižší větve. Často se používá pro úkony, které by měly být provedeny nejdříve pro dosažení rychlých výsledků, například když při zahájení prodeje začnete nejprve u nejnadšenějších zákazníků pro vytvoření příjmu. Lze ji také použít v negativním smyslu pro označení lenosti a nedostatku úsilí nutného k dosažení pozitivních dlouhodobých výsledků. V češtině se obdobně používá fráze „nízko položená laťka“, ale ta může označovat i například nízké standardy nebo špatný předchozí výkon.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us