2
January
2017

Magic bullet /

Kouzelná kulka

Business Term of the Day

Definition

A magic bullet is a drug that can precisely target and destroy a specific pathogen or otherwise cure a disease or medical condition without having any side effects.

Example sentence

Even though ACME claimed RunRun is a magic bullet against athlete’s foot, many patients have complained about developing tennis elbow just weeks after starting to use it.

Comment

The concept of magic bullets in medicine was developed by the German Paul Ehrlich in the early 20th century. He also developed the first magic bullets against malaria, sleeping sickness, and syphilis. The related term silver bullet is also sometimes used generally to describe miraculous solutions in other fields.

Definice

Jako „kouzelná kulka” se označuje lék, který dokáže přesně zaměřit a zničit určitý patogen nebo jinak vyléčit nemoc nebo zdravotní stav, aniž by měl jakékoli vedlejší účinky.

Příklad použití ve větě

Ačkoli společnost ACME tvrdila, že RunRun je kouzelnou kulkou proti atletické noze, řada pacientů si stěžovala, že se jim dělá tenisový loket pár týdnů poté, co lék začali používat.

Poznámka

Koncept kouzelných kulek v medicíně vyvinul Paul Ehrlich na počátku 20. století. Vyvinul také první kouzelné kulky proti malárii, spavé nemoci a syfilidě. Související termín stříbrná kulka se také používá obecně pro označení zázračných řešení v jiných oblastech.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us