19
July
2022

Make whole call /

Právo předčasného splacení emise

Business Term of the Day

Definition

A make whole call is a provision which applies to certain bonds and gives the issuer the right to buy back the bond before the maturity date.

Example sentence

Due to the recent decrease in interest rates, Pequod Inc. exercised a make whole call provision on its bond issue with the expectation of issuing lower-coupon bonds thereafter.

Comment

Make whole call provisions are included in bond indentures to provide the issuer with an option to buy the bond back in case interest rates decrease unexpectedly. Although rarely invoked, such provisions are increasingly included in indentures in order to make bonds more attractive to investors. When the make whole call is invoked, the bond issuer must make a lump sum payment to the investor based on a prearranged calculation of the bond’s net present value.

Definice

Právo předčasného splacení emise se vztahuje na některé dluhopisy a dává emitentovi právo splatit dluhopis před jeho splatností.

Příklad použití ve větě

Kvůli nedávnému poklesu úrokových sazeb společnost Pequod Inc. uplatnila právo předčasného splacení emise dluhopisů s očekáváním následného emitování dluhopisů s nižším kupónem.

Poznámka

Ustanovení o právu předčasného placení emise jsou zahrnována do emisních podmínek dluhopisů, aby poskytla vydavateli možnost odkoupit dluhopis v případě neočekávaného snížení úrokových sazeb. Ačkoli jsou tato ustanovení zřídkakdy aktivována, stále častěji se do emisních podmínek zařazují za účelem zatraktivnění dluhopisu pro investory. Když je právo předčasného splacení emise aktivováno, vydavatel musí vyplatit investorovi jednorázovou částku stanovenou na základě předem dohodnutého výpočtu aktuální čisté hodnoty dluhopisu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us