3
June
2021

Malpractice /

Nesprávný postup

Business Term of the Day

Definition

Malpractice is the failure of a professional to offer proper services.

Example sentence

After it was discovered that she had left her watch behind in the patient’s stomach, Dr. Wiley is being sued for medical malpractice.

Comment

Malpractice involves such professionals as doctors and lawyers and usually results in injury or harm of some kind. It may be a result of immoral or illegal action, negligence, or any other failure to act in accordance with the general standards of the profession. The standard may be whether the professional acted as a reasonable person with similar formal qualifications would in the same circumstance.

Definice

Nesprávný postup je selhání profesionála při nabízení řádných služeb.

Příklad použití ve větě

Poté, co vyšlo najevo, že Dr. Wileyová nechala svoje hodinky v břiše pacienta, byla žalována za nesprávný lékařský postup.

Poznámka

Pro tento termín se v češtině používají také termíny jako nezákonné praktiky nebo zneužití pravomoci. Týkají se profesionálů jako doktorů a právníků a obvykle způsobují újmu nebo nějakou škodu. Může jít o důsledek nemorálního nebo protiprávního jednání, zanedbání nebo jiného způsobu nejednání podle obecných standardů dané profese. Tímto standardem může být, zda daný profesionál jednal tak, jak by za stejných okolností jednala rozumná osoba s podobnou formální kvalifikací.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us