3
July
2019

Managed services /

Řízené služby

Business Term of the Day

Definition

Managed services constitute a type of outsourcing of a defined set of services to an external provider who does not just provide technical support but, very importantly, proactively ensures the services will be kept running smoothly at all times.

Example sentence

Although the offer from Joe&Bob’s IT was the cheapest of the lot, a careful reading of the contract revealed that their “managed services” package in fact would provide just old-fashioned IT support.

Comment

Managed services are primarily used by small and medium-sized enterprises to outsource their everyday IT services to a reliable and experienced managed services provider (MSP) through a service-level agreement (SLA). The company may still retain internal IT staff for strategic matters, but most of the support, operation, and security will be handled by the service provider. As with other forms of outsourcing, managed services allow the company to better focus on its core activities.

Definice

Řízené služby představují typ outsourcování definované skupiny služeb externímu poskytovateli, který neposkytuje jen technickou podporu, ale, a to je velmi důležité, proaktivně zajišťuje, že služby budou vždy běžet hladce.

Příklad použití ve větě

Ačkoli nabídka od společnosti Joe&Bob’s IT byla nejlevnější z výběru, pečlivé pročtení smlouvy odhalilo, že jejich balíček „řízených služeb“ by ve skutečnosti poskytoval jen staromódní IT podporu.

Poznámka

Řízené služby primárně využívají malé a střední podniky pro outsourcování každodenních IT služeb spolehlivému a zkušenému poskytovateli řízených služeb prostřednictvím smlouvy o úrovni služeb. Společnost si stále může ponechat interní IT personál pro strategické záležitosti, ale většina podpory, provozu a bezpečnosti zajišťuje poskytovatel služeb. Podobně jako ostatní formy outsourcingu, řízené služby umožnují společnosti lépe se soustředit na její klíčové činnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us