25
October
2022

Management buy-in (MBI) /

Odkup společnosti externím managementem

Business Term of the Day

Definition

An MBI is an acquisition of a company by an external management team which replaces the original management.

Example sentence

GoldFund initiated an MBI of Weyland Industries in order to benefit from synergies with other companies within its portfolio.

Comment

An MBI may be carried out by an investment company which perceives the target company as undervalued and believes that its own management team can increase the target company’s value. The related practice wherein a company’s current management acquires the company from its previous owners is called a management buyout (MBO). A combination of the two approaches, wherein a company’s management buys out the company’s owners with assistance from additional external managers, may be referred to as a buy-in management buyout (BIMBO).

Definice

Odkup společnosti externím managementem je akvizice společnosti externím manažerským týmem, který nahradí původní management.

Příklad použití ve větě

GoldFund zahájil MBI společnosti Weyland Industries, aby těžil ze synergií s ostatními společnostmi ve svém portfoliu.

Poznámka

Zkratka MBI se používá i v češtině. MBI může provádět investiční společnost, která vnímá cílovou společnost jako podhodnocenou a věří, že její vlastní manažerský tým dokáže hodnotu cílové společnosti zvýšit. Související praktikou, kdy současný management společnost provede akvizici společnosti od předchozích majitelů, se nazývá odkup společnosti vedením podniku nebo také MBO. Kombinace obou přístupů, kdy management společnosti tuto společnost odkoupí od předchozích vlastníků s asistencí dalších externích manažerů, se může nazývat buy-in management buyout (BIMBO).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us