14
November
2017

Management buyout (MBO) /

Odkup společnosti vedením podniku

Business Term of the Day

Definition

An MBO is the acquisition of a company by its own management.

Example sentence

After their proposal for a drastic reorganization was rejected at the shareholders’ meeting, the company’s managers put together an MBO proposal.

Comment

Managers may be motivated to acquire controlling ownership in a company they run in order to increase the rewards they receive for their good work and to implement a strategy they might not otherwise be able to. Because they know the operations of the company, managers may be in a good position to improve it. A related practice, wherein an external managerial team acquires a company and replaces the original management, is called a management buy-in (MBI). A combination of the two approaches, wherein the company’s management buys out the company’s owners with assistance from additional external managers, may be referred to as a buy-in management buyout (BIMBO).

Definice

Odkup společnosti vedením podniku je akvizice společnosti jejím vlastním managementem.

Příklad použití ve větě

Poté, co byl návrh na drastickou reorganizaci odmítnut na valné hromadě, manažeři společnosti sestavili návrh na odkup společnosti vedením podniku.

Poznámka

Manažeři mohou být motivováni ke koupi kontrolních podílů ve společnosti, kterou řídí, aby si zvýšili odměny za svou dobrou práci a zavedli strategie, které by jinak zavést nemohli. Protože manažeři znají provoz společnosti, mohou mít dobrou pozici pro její zlepšení. Související praktikou, kdy společnost koupí externí manažerský tým a nahradí původní management, se nazývá odkup společnosti externím managementem. Kombinace obou přístupů, kdy management společnosti tuto společnost odkoupí od předchozích vlastníků s asistencí dalších externích manažerů, se může nazývat buy-in management buyout (BIMBO).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us