15
May
2017

Management /

Management

Business Term of the Day

Definition

The management is a group of people in an organization responsible for its administration.

Example sentence

The new management of GoodWill Ltd. promised to bring more value to shareholders while increasing employee satisfaction.

Comment

Management can also refer to the activities performed by managers. The scope of these activities is very broad, including to establish organizational units, draw up business plans, assign work and delegate tasks, ensure quality, promote discipline and efficiency, and report results to the owners (if distinct from the managers). Small organizations may often be administered by owner-managers. In larger organizations, the management tends to be further stratified into senior management (such as the CEO and Board of Directors), middle management (such as section and branch managers), and lower managers (such as team leaders).

Definice

Management je skupina lidí v určité organizaci, kteří jsou odpovědni za její řízení.

Příklad použití ve větě

Nový management společnosti GoodWill Ltd. slíbil přinést větší hodnotu akcionářům a zároveň zvýšit spokojenost zaměstnanců.

Poznámka

Management může také označovat činnosti vykonávané manažery. Rozsah těchto činností je velmi široký a zahrnuje zakládání organizačních jednotek, tvorbu podnikatelských plánů, přidělování práce a delegování úkolů, zajišťování kvality, dodržování disciplíny a efektivity, a vykazování výsledků majitelům (jsou-li odlišnými osobami od manažerů). Malé organizace mohou často řídit vlastníci­-manažeři. Ve velkých společnostech bývá management dále stratifikován na vrchní management (například generální ředitel a představenstvo), střední management (například manažeři oddělení a poboček) a manažeři na nízké úrovni (například vedoucí týmů).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us