30
August
2019

Mandatory offer /

Povinná nabídka převzetí

Business Term of the Day

Definition

A mandatory offer is a fair offer the owner of a controlling shareholding is obliged to make to the remaining, minority shareholders in order to acquire also their shares.

Example sentence

Although we had been planning to expand our position in Great Barn Outlets, we could not refuse the generous mandatory offer from Mr. Burrow.

Comment

Also referred to as mandatory bid, this concerns a rule that applies in various jurisdictions. Once an entity or a concert party acquires a controlling stake, typically 30% and more, he or she must make the remaining shareholders a bid under fair conditions (such as those under which he or she made the recent acquisition). This rule serves to protect the minority shareholders, because the new controlling owner may steer the company in a direction unfavorable to their interests. If the controlling owner wants to take over the company, he or she may be willing to pay a control premium or initiate a squeeze-out.

Definice

Povinná nabídka převzetí je spravedlivá nabídka, kterou musí vlastník rozhodného podílu dát zbývajícím menšinovým vlastníkům, aby koupil také jejich akcie.

Příklad použití ve větě

Ačkoli jsme plánovali expandovat naši pozici ve společnosti Great Barn Outlets, nemohli jsme odmítnout velkorysou povinnou nabídku převzetí od pana Burrowa.

Poznámka

Pravidlo povinné nabídky převzetí se používá v různých jurisdikcích. Jakmile osoba nebo skupina spolupracujících osob získá rozhodný podíl, typicky 30 % a více, musí dát zbývajícím akcionářům nabídku s přiměřenými podmínkami (například takovými, za jakých daná osoba provedla poslední akvizici). Toto pravidlo slouží pro ochranu menšinových akcionářů, jelikož nový ovládající vlastník může společnost vést směrem, který není v jejich zájmu. Pokud ovládající vlastník chce společnost převzít, může být ochotný zaplatit prémii za kontrolu nebo provést vytěsnění.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us