9
August
2022

Margin of safety /

Bezpečnostní rozpětí

Business Term of the Day

Definition

Margin of safety is the difference between the intrinsic value of a security and its purchase price.

Example sentence

Though the investment manager noticed the share price of Universal Robots had decreased to USD 57, about equal to its estimated value, she decided to wait until it fell to around USD 48 before investing in order to have a reasonable margin of safety.

Comment

Also referred to as safety margin, the term was coined by Benjamin Graham and David Dodd, pioneers of value investing. According to this investment strategy, one is advised to buy stock when its price is lower than its intrinsic value so that the investor has a margin of safety as protection against unexpected circumstances and errors in valuation.

Definice

Bezpečnostní rozpětí je rozdíl mezi vnitřní hodnotou cenného papíru a jeho kupní ceny.

Příklad použití ve větě

Ačkoli si investiční manažerka všimla, že cena akcií společnosti Universal Robots poklesla na 57 dolarů, přibližně okolo odhadované hodnoty, rozhodla se s investicí počkat, dokud nespadne na přibližně 48 dolarů, aby měla přiměřené bezpečnostní rozpětí.

Poznámka

Také se označuje jako hranice bezpečnosti. Tento termín poprvé použili Benjamin Graham a David Dodd, zakladatelé hodnotového investování. Podle této investiční strategie se doporučuje kupovat akcie, když je jejich cena nižší než jejich vnitřní hodnota, aby měl investor bezpečnostní rozpětí jako ochranu před neočekávaným okolnostem a chybám ohodnocení.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us