16
August
2021

Maritime transport /

Námořní doprava

Business Term of the Day

Definition

Maritime transport is any kind of transport taking place on the seas and oceans.

Example sentence

Maritime transport should be integrated with railways, road transport, and air transport in order to achieve maximum efficiency in moving goods.

Comment

Maritime transport is currently the most important way of moving goods around the world. Standardization that has been developed in this area has brought standardized container ships and bulk carriers and standardized ways of handing cargos in ports, thereby solidifying maritime transport’s place at the core of international trade. Although its importance in moving passengers has declined, for merchandise it is less costly than air transport, and regular container shipping services make it reliable and readily accessible.

Definice

Námořní doprava je jakákoliv doprava probíhající po mořích a oceánech.

Příklad použití ve větě

Námořní doprava by měla být integrována se železniční, silniční a leteckou dopravou, aby bylo dosaženo maximální efektivity v přepravě zboží.

Poznámka

Námořní doprava je v současnosti nejdůležitějším způsobem přepravy zboží po světě. Postavení námořní dopravy v srdci mezinárodního obchodu se upevnilo díky standardizaci, která v této oblasti proběhla a jejímž výsledkem jsou standardizované kontejnerové lodě a lodě pro přepravu volně loženého nákladu i standardizované způsoby překládání nákladu v přístavech. Přestože význam námořní dopravy v oblasti přepravy osob klesl, přeprava zboží po mořích je levnější než letecká doprava a díky pravidelným kontejnerovým přepravním službám je i spolehlivá a ihned dostupná.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us