7
October
2016

Market bubble /

Tržní bublina

Business Term of the Day

Definition

A market bubble occurs when the price of a given commodity is inflated beyond its intrinsic value.

Example sentence

A number of dot-com businesses filed for bankruptcy following the bursting of the stock market bubble in 2000.

Comment

Bubbles are typified by a period of “irrational exuberance” (to quote Alan Greenspan) during which a given commodity’s price rises exceedingly above its intrinsic value. Eventually, a bubble will burst, whereupon the commodity’s market value generally decreases sharply. One theory used to explain how bubbles form is called the greater fool theory. This theory posits that an overly optimistic trader (the fool) will buy an overvalued asset in the hopes of selling it to another trader (the greater fool) at an even higher price. As long as fools are able to find greater fools, the bubble will continue to expand until the final trader (the greatest fool) is unable to find another buyer. A famous example from history is the Netherlands’ tulip mania of the 1630s, driven by speculative trading in tulip futures. A more recent example is the U.S. housing bubble, which led to the sub-prime mortgage crisis and was a contributing factor to the Great Recession.

Definice

Tržní bublina nastane, když se cena dané komodity nafoukne nad její skutečnou hodnotu.

Příklad použití ve větě

Řada dot-com podniků podala návrh na konkurz po splasknutí akciové tržní bubliny v roce 2000.

Poznámka

Bubliny se vyznačují obdobím „iracionální marnotratnosti“ (podle Alana Greenspana), během které cena dané komodity vzroste přílišně nad její vnitřní hodnotu. Bublina nakonec splaskne, čímž tržní hodnota komodity prudce poklesne. Jednou z teorií, která se používá k vysvětlení toho, jak bubliny vznikají, se nazývá teorie většího blázna. Tato teorie tvrdí, že příliš optimistický obchodník (blázen) koupí předražené aktivum s nadějí, že ji prodá dalšímu obchodníkovi (většímu bláznovi) za ještě vyšší cenu. Dokud blázni nacházejí větší blázny, bude se bublina nadále nafukovat, dokud poslední obchodník (největší blázen) není schopen najít dalšího kupce. Slavným příkladem z historie je nizozemská tulipánová mánie v 30. letech 16. století, poháněná spekulativním obchodováním s tulipánovými futures. Novějším příkladem je americká realitní bublina, která vedla k hypotéční krizi a byla jedním z faktorů, který přispěl k velké recesi.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us