16
July
2020

Market capitalization /

Tržní kapitalizace

Business Term of the Day

Definition

A company’s market capitalization (market cap) is its total value calculated as its share price times its number of shares outstanding.

Example sentence

Following news that one of its new drugs had been approved for sale, ACME’s share price soared last week, driving its market cap above $750 million for the first time.

Comment

Market cap is used to track the size of publicly traded companies by looking at how many of a company’s shares are held by investors (shares outstanding) and how much each share is worth (share price). It is used to divide companies by size, such as into small cap, mid cap, and large cap companies. The exact range that each of these categories covers varies over time (as markets as a whole grow and contract and as a result of inflation) as well as among markets and even among commentators. Many view small cap companies as representing greater potential for growth but also higher risk, while large companies are seen as more established and so less risky but potentially with less growth.

Definice

Tržní kapitalizace společnosti (i v češtině občas „market cap”) je její celková hodnota vypočítaná jako cena její akcie vynásobená počtem akcií v oběhu.

Příklad použití ve větě

Po zprávách o tom, že jeden z nových léků společnosti ACME byl schválen k prodeji, cena jejích akcií minulý týden vystřelila nahoru a  zvýšila její tržní kapitalizaci poprvé nad 750 milionů USD.

Poznámka

Tržní kapitalizace se používá ke sledování velikosti veřejně obchodovaných společností tak, že posoudí, kolik akcií společnosti je v držení investorů (akcie v oběhu) a kolik každá akcie stojí (cena akcie). Používá se pro rozdělení společností podle velikosti, například na malé (i v češtině označované jako small cap), střední (mid cap) a velké společnosti (large cap). Přesný rozsah každé z těchto kategorií se mění s časem (jak trhy jako celek rostou a klesají nebo v důsledku inflace), mezi jednotlivými trhy a dokonce i mezi jednotlivými komentátory. Podle mnohých lidí mají malé společnosti větší potenciál růstu ale také vyšší riziko, zatímco velké společnosti jsou vnímány jako zavedenější a tím pádem méně rizikové, ale potenciálně s menším růstem.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us