1
September
2020

Market maker /

Tvůrce trhu

Business Term of the Day

Definition

A market maker is a company that is prepared at any time to buy and sell a given security at a quoted price.

Example sentence

ACME has signed a deal for ABC Financial to be its exclusive market maker on the New York Stock Exchange.

Comment

Market makers are very important to financial markets as they facilitate trading and thus liquidity in specific securities, leading to their being termed liquidity providers. They aim to profit from the bid–ask spread, the difference between the security’s sale and purchase prices. Most exchanges have official market makers with various official terms, such as Designated Market Makers and Designated Sponsors. Prior to the Big Bang, the London Stock Exchange restricted market makers exclusively to jobbers who could not deal with the public. Transactions carried out by market makers now take mere seconds.

Definice

Tvůrce trhu je společnost, která je připravena kdykoli prodat nebo koupit daný cenný papír za kótovanou cenu.

Příklad použití ve větě

Společnosti ACME podepsala dohodu, podle které bude společnost ABC Financial jejím výhradním tvůrcem trhu na New York Stock Exchange.

Poznámka

Tvůrci trhu jsou velice důležití pro finanční trhy, jelikož usnadňují obchodování, a tím i pomáhají poskytovat likviditu pro určité cenné papíry, a proto se označují také jako tvůrci likvidity. Jejich cílem je vytvořit zisk z rozpětí mezi poptávkou a nabídkou, tj. rozdílem mezi prodejní a nákupní cenou daného cenného papíru. Většina burz má oficiální tvůrce trhu s různými oficiálními termíny, jako Určení tvůrci trhu nebo Určení sponzoři. Před finančním „velkým třeskem“ London Stock Exchange omezovala tvůrce trhu výhradně na burzovní senzály, kteří nemohli obchodovat s veřejností. Transakce prováděné tvůrci trhu se nyní odehrávají během pouhých několika sekund.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us