11
September
2019

Market mover /

Market mover

Business Term of the Day

Definition

A market mover is a stock the price movements for which have a large influence on an index or market of which it is part.

Example sentence

GoldBank is listed among the top market movers this week, its share price having skyrocketed after its bargain-priced acquisition of Silver & Co.

Comment

Market movers are usually large companies, but they may also be relatively small if their share price movement is substantial enough to exert a large influence. Market movers include both gainers and decliners. While some big and actively traded stocks almost daily are seen to be driving markets higher or lower, other even large but price-stable stocks might only occasionally draw attention for moving the market. Each market mover influences a specific market, index, or sector, although a single stock may exert influence over several of these. Many investors carefully follow ongoing developments related to market-moving stocks in order to keep up to speed in their fields of expertise.

Definice

Jako „market mover“ se označuje akcie, jejíž cenové pohyby mají velký vliv na index nebo trh, jehož je součástí.

Příklad použití ve větě

Společnost GoldBank je tento týden na seznamu předních market movers poté, co její cena za akcii vystřelila vzhůru po výhodné akvizici společnosti Silver & Co.

Poznámka

Market movers, lze přeložit jako „ti, kteří hýbají trhem“. Jsou to obvykle velké společnosti, ale mohou být také relativně malé, pokud se cena jejich akcií pohybuje dost výrazně, aby měla velký vliv. Market movers zahrnují jak rostoucí tak klesající akcie. Zatímco některé velké a akcie obchodované aktivně takřka každý den mohou trhy pohybovat nahoru nebo dolů, další velké ale cenově stabilní akcie mohou občas přitáhnout pozornost za to, jak hýbou trhem. Každý market mover ovlivňuje určitý trh, index nebo sektor, ačkoli jedna akcie jich může ovlivnit několik. Řada investorů pečlivě sleduje probíhající vývoj související s akciemi market movers, aby se udrželi v obraze ve své oblasti specializace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us