26
February
2020

Market sentiment /

Tržní sentiment

Business Term of the Day

Definition

Market sentiment is the collective expectation of investors regarding price developments in a market.

Example sentence

Although market sentiment toward traditional energy stocks is still negative, that consensus could turn around in the near future as world oil inventories shrink and economies continue to grow.

Comment

Market sentiment refers to what investors believe the market trend will be in the future. This belief need not be either rational or even based on facts. Using metaphors that have become symbols of the stock market, the market is said to be bullish when the majority of investors expect prices to rise, and bearish when prices are expected to fall. Market sentiment is a major theme appearing in analyses of the stock market, as it plays an important role in how prices actually develop (alongside the perhaps more rational influence of information concerning the actual performance of the companies whose shares are traded).

Definice

Pojem tržní sentiment označuje kolektivní očekávání investorů ohledně vývoje cen na trhu.

Příklad použití ve větě

Ačkoli je tržní sentiment ve vztahu k tradičním energetickým akciím stále negativní, mohl by se tento konsenzus v blízké budoucnosti obrátit, protože světové zásoby ropy se ztenčují, ale ekonomiky pokračují v růstu.

Poznámka

Pojem tržní sentiment se vztahuje k investory očekávanému budoucímu trendu na trhu. Toto očekávání nemusí být ani racionální a dokonce ani založené na faktech. Pokud použijeme metafory, které se staly symboly akciového trhu, trh se označuje jako býčí, když většina investorů očekává růst cen, a jako medvědí když se očekává, že ceny budou klesat. Tržní sentiment je zásadním tématem objevujícím se v analýzách akciového trhu, jelikož hraje důležitou roli v tom, jak se ceny doopravdy vyvíjejí (vedle zřejmě více racionálního vlivu informací týkajících se skutečného výkonu společností, jejichž akcie se obchodují).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us