1
November
2018

Marketing channel /

Marketingový kanál

Business Term of the Day

Definition

A marketing channel is a means for getting products and services from the producer to the consumer.

Example sentence

AG Cords decided to expand its customer base by opening several new marketing channels.

Comment

The term marketing channel has three components: A communications channel (such as direct mail, social media, or TV advertising) is a way of informing or persuading customers, a distribution channel (such as a retail chain or an e-shop) is a way of physically providing the goods or services to the customer, and the service channel (such as warehouses, banks, insurers, and delivery companies) helps companies execute the transactions. A product, service or group of products and/or services can be marketed through one, two or even more channels simultaneously.

Definice

Marketingový kanál je způsob, kterým se výrobky a služby dostávají od výrobce ke spotřebiteli.

Příklad použití ve větě

Společnost AG Cords se rozhodla rozšířit svou zákaznickou bázi otevřením několika nových marketingových kanálů.

Poznámka

Termín marketingový kanál má tři hlavní složky. Komunikační kanál (například přímá pošta, sociální média nebo TV reklama) je způsob informování nebo přesvědčování zákazníků. Distribuční kanál (jako maloobchodní řetězec nebo e-shop) je způsob, jak se zboží nebo služba fyzicky dostává k zákazníkům, a servisní kanál (jako skladiště, banky, pojišťovny a přepravní společnosti) pomáhá společnostem vykonávat transakce. Produkt, sužba, nebo skupina produktů a/nebo služeb může být uváděn na trh prostřednictvím jednoho, dvou, nebo i více marketingových kanálů zároveň.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us