13
August
2021

MARPOL /

MARPOL

Business Term of the Day

Definition

MARPOL is an acronym for “marine pollution” and is used also to refer to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.

Example sentence

Among other limitations, the most recent annexes to MARPOL reduced sulfur limits in marine fuels from 3.5 to 0.5%.

Comment

The aim of the MARPOL convention, which entered into force in 1983, is to minimize pollution of seas and oceans originating from everyday operation of ships, as well as from accidents. Nearly all the world’s countries are signatories of this convention, and individual states are responsible that ships sailing under their flags adhere to the convention. Among its other aspects, the convention introduced compulsory double hulls for oil tankers and regulates disposal of waste and sewage into seas as well as air pollution caused by ships. Enforcement of the convention is sometimes problematic in the cases of breaches occurring in international waters.

Definice

MARPOL je akronym pro „marine pollution“ nebo-li „znečištění moří“, který se používá také pro označení Mezinárodní úmluvy o zabránění znečištění z lodí.

Příklad použití ve větě

Nejnovější přílohy úmluvy MARPOL snížily kromě jiných limitů také limity pro síru v lodních palivech, a to z 3,5 na 0,5 %.

Poznámka

Cílem úmluvy MARPOL, která vstoupila v platnost v roce 1983, je minimalizovat znečištění moří a oceánů pocházející jak z každodenního provozu lodí, tak z nehod. Téměř všechny země světa jsou signatáři této úmluvy a jednotlivé státy jsou odpovědné za to, že lodě plující pod jejich vlajkou úmluvu dodržují. Úmluva mimo jiné zavedla povinné dvojité trupy pro ropné tankery, reguluje vypouštění odpadů a odpadních vod do moří a také znečištění ovzduší způsobené loděmi. Prosazování úmluvy je někdy problematické, pokud k případům porušení dojde v mezinárodních vodách.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us