23
April
2021

Mass transit /

Hromadná doprava

Business Term of the Day

Definition

Mass transit (or public transportation) ensures movement of people, especially in cities and their surroundings, by means of buses, trams, trains, and similar means of transport.

Example sentence

Modern mass transit systems enable buying tickets on board using a credit card.

Comment

Mass transit systems may be operated and maintained by private and/or publicly owned companies. They typically offer transportation service running according to a certain schedule from point A to point B while having some stops in between. Public transportation differs from country to country depending on the history and habits of each. In Europe for instance, public transport routes are typically dense, operated frequently, and used by many people. In the United States, on the other hand, cities occupy larger areas and public transport is less comprehensive. Major advantages of public transport include ecological benefits (less CO2 emitted, less air pollution in cities) and avoiding traffic congestion. Mass transport is usually affordable for most people and may be used also by people who cannot or do not want to drive.

Definice

Hromadná (nebo veřejná) doprava zajištuje pohyb lidí zejména ve městech a jejich okolí za pomocí autobusů, tramvají, vlaků a obdobných dopravních prostředků.

Příklad použití ve větě

Moderní systémy veřejné dopravy umožnují zakoupit lístek přímo na palubě za pomocí kreditní karty.

Poznámka

Systémy hromadné dopravy mohou být provozovány a udržovány jak soukromými tak veřejnými firmami. Typicky nabízejí dopravní služby podle určitého rozvrhu z bodu A do bodu B s nějakými zastávkami mezitím. Veřejná doprava se stát od státu liší v závislosti na historii a zvycích dané země. V Evropě například, jsou trasy veřejné dopravy typicky husté, často obsluhované a používané mnoha lidmi. Naproti tomu v USA se města rozkládají na větších plochách a veřejná doprava je méně komplexní. Hlavními výhodami hromadné dopravy jsou ekologie (menší emise CO2, méně znečištěný vzduch ve městech) a méně dopravních zácp. Hromadná doprava je obvykle cenově dostupná a mohou ji využívat lidé, kteří neumí nebo nechtějí řídit.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us