5
February
2019

Medium of exchange /

Prostředek směny

Business Term of the Day

Definition

A medium of exchange is a good (typically money) that is used to facilitate exchange of all other goods.

Example sentence

Voltic’s CEO rejected a proposal that the company start accepting payment in cryptocurrencies, then went on to explain why she believes they cannot be used as a universal medium of exchange.

Comment

Barter has clear limitations in that a seller can only exchange goods having the same value. For example, a shoemaker would have to sell shoes only to people who can provide other goods having the exact value of a pair of shoes and with whom he could agree that the value of the shoes and the other exchanged good or goods is equivalent as perceived by both parties. Using a medium of exchange allows people and organizations easily to sell their goods for an arbitrary indicator of value. This allows our shoemaker to sell shoes for money, which can then be used to buy goods the shoemaker needs. Additional advantages of money as a medium of exchange include its ready accessibility and easy portability.

Definice

Prostředek směny je zboží (typicky peníze), které se používá pro usnadnění směny veškerého dalšího zboží.

Příklad použití ve větě

Generální ředitelka společnosti Volitc odmítla návrh, že by společnost začala přijímat platby v kryptoměnách, a pokračovala s vysvětlením, proč si myslí, že není možné je využívat jako univerzální prostředek směny.

Poznámka

Směnný obchod má jasná omezení v tom, že prodejce může směňovat pouze zboží se stejnou hodnotou. Například švec by mohl prodat boty pouze tomu, kdo může poskytnout výměnou jiné zboží o přesné hodnotě páru bot, a s kým by se shodli na tom, že hodnota bot a směněného zboží obě strany vnímají jako stejnou. Pomocí prostředku směny mohou lidé a organizace snadno směňovat své zboží za arbitrární ukazatel hodnoty. To umožňuje našemu ševci prodat boty za peníze, za něž si později může koupit zboží, které chce. Mezi další výhody peněz coby prostředku směny patří snadná dostupnost a přenosnost.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us