10
February
2022

Meme stock /

Meme akcie

Business Term of the Day

Definition

A stock becomes a meme stock when it gains huge popularity among retail investors through social media and its price skyrockets over a short period of time.

Example sentence

One of the best known meme stocks is GameStop whose price gained hundreds of dollars in just a couple of days after the call to buy this stock had gone viral on Reddit.

Comment

Meme stocks constitute quite a new phenomenon, which gained publicity especially after the well-known surge of GameStop shares in January 2021. The main thing to know about meme stocks is that the run-up in price is driven exclusively by messages communicated on social media and has nothing to do with real value of the stock or performance of the company. The price increase is only a short-term thing and gains are reserved for those who joined the speculating crowd early enough. When people start to sell the stock and cash out, a chain reaction in the opposite direction is initiated because everybody starts worrying about losing the money and so the price drops sharply. Thus, buying meme stocks is a speculative game rather than serious investing. This phenomenon was enabled also by the proliferation of (seemingly) cheap on-line trading platforms through which virtually anybody can invest.

Definice

Z akcie se stane meme akcie v momentě, kdy prostřednictvím sociálních médií získá nebývalou popularitu mezi drobnými investory a její cena během krátké doby prudce vzroste.

Příklad použití ve větě

Jednou z nejznámějších meme akcií je GameStop, která připsala stovky dolarů během několika dní poté, co se na Redditu virálně rozšířila výzva k nákupu této akcie.

Poznámka

Meme akcie jsou poměrně novým fenoménem, který získal publicitu především po známém prudkém nárůstu cen akcií společnosti GameStop v lednu 2021. Hlavní charakteristikou meme akcií je, že prudký nárůst ceny je způsoben výhradně zprávami komunikovanými na sociálních sítích a nemá nic společného se skutečnou hodnotou akcií nebo výkonností společnosti. Růst ceny je pouze krátkodobou záležitostí a zisky jsou vyhrazeny těm, kteří se k davu spekulantů přidali dostatečně brzy. Když lidé začnou akcie opět prodávat a vybírat peníze, spustí se opačná řetězová reakce, protože se všichni začnou bát, že o své peníze přijdou, a cena tak opět prudce klesne. Nákup meme akcií je tedy spíše spekulativní hra než seriózní investování. Je to fenomén, který byl umožněn i díky rozmachu (zdánlivě) levných on-line obchodovacích platforem, skrze které může investovat prakticky kdokoliv.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us