20
July
2020

Mezzanine financing /

Mezaninové financování

Business Term of the Day

Definition

Mezzanine financing comprises all financing between senior debt and equity.

Example sentence

Having exhausted its options for obtaining bank loans, RoadRun Inc. turned to mezzanine financing to prove that it could be a viable business.

Comment

Also known as mezzanine capital, it is considered a hybrid of debt and equity financing. Suppliers of mezzanine financing have lesser claims than those of senior lenders (e.g., from bank loans and other asset-backed debt) but greater claims than common shares. It is often provided as subordinated notes that can be converted to ownership equity if the debt is not repaid. Mezzanine debt is often offered by companies that are not yet secure enough to obtain bank loans but do not want the costs associated with equity.

Definice

Mezaninové financování zahrnuje veškeré financování mezi prioritním dluhem a akciemi.

Příklad použití ve větě

Když vyčerpala své možnosti získat bankovní půjčky, společnost RoadRun Inc. se obrátila na mezaninové financování, aby dokázala, že může být životaschopným podnikem.

Poznámka

Také se označuje jako mezaninový kapitál. Považuje se za hybrid dluhového a akciového financování. Poskytovatelé mezaninového financování mají menší nároky než prioritní věřitelé (např. z bankovních půjček nebo jiných dluhů podložených aktivy), ale větší nároky než kmenové akcie. Často je poskytován ve formě podřízených směnek, které je možné proměnit na vlastnický podíl, pokud nebude splacen. Mezaninový dluh často nabízejí společnosti, které ještě nejsou dostatečně zajištěné, aby získaly bankovní úvěr, ale nechtějí mít náklady spojené s akciemi.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us