16
March
2023

Micro-influencer /

Mikroinfluencer

Business Term of the Day

Definition

A micro-influencer is a person with a social media account who has more followers than does a typical user but is not so popularly followed as is a major influencer or celebrity.

Example sentence

WearMe targeted five local micro-influencers meeting criteria for 30,000–80,000 followers, a specific followers’ age group, high engagement rate, and appealing posts design to help promote the company’s new model of shoes on Instagram.

Comment

The specific numbers defining a micro-influencer vary depending on source or brand, but generally this means a minimum of 1,000 followers. More usually, though, micro-influencers have from 10,000 up to 100,000 followers. Micro-influencers are more likely to be considered trustworthy and authentic by their followers than some bigger influencers, in part because they tend to interact more with their fan bases and thus gain the followers’ trust. When considering an influencer marketing campaign, brands may choose between cooperating with one (macro-)influencer or multiple micro-influencers. The latter may be more affordable and even more effective for the reasons mentioned above. Also, micro-influencers may entice higher engagement rates due to their having fewer inactive followers and narrower, more-focused areas of interest.

Definice

Mikroinfluencer je osoba s profilem na sociálních médiích, která má více sledujících než běžný uživatel, ale není sledovaná s takovou oblibou jako známý influencer nebo celebrita.

Příklad použití ve větě

Společnost WearMe se zaměřila na pět místních mikroinfluencerů, kteří splňovali kritéria 30 000 – 80 000 sledujících, určité věkové skupiny sledujících, vysoké míry zapojení a líbivého designu příspěvků, aby na Instagramu pomohli propagovat nový model bot této značky.

Poznámka

Konkrétní čísla definující mikroinfluencera se liší podle zdroje či obchodní značky, ale obecně jde o nejméně 1 000 sledujících. Běžněji však mikroinfluenceři mívají 10 000 až 100 000 sledujících. Sledující mikroinfluencery považují za důvěryhodné a autentické spíše než velké influencery, mimo jiné proto, že mikroinfluenceři jsou se svými fanoušky více v kontaktu a tím získávají jejich důvěru. Při zvažování marketingové kampaně pomocí influencerů si firmy mohou zvolit mezi spoluprací s jedním (makro)influencerem nebo několika mikroinfluencery. Druhá varianta může být cenově přívětivější, a dokonce efektivnější z důvodů uvedených výše. Mikroinfluenceři také mohou dosáhnout vyšší míry účasti, protože mívají méně neaktivních sledujících a užší specializované zaměření.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us