26
February
2021

Microplastics /

Mikroplasty

Business Term of the Day

Definition

Microplastics are tiny particles of plastic waste less than 5 mm in size that can be harmful to humans, animals, and the environment.

Example sentence

In the European Union, an-EU wide ban on microplastics intentionally added to cosmetic products is currently being discussed, and it looks like it may adopted by the end of 2021.

Comment

As we know, plastics degrade very slowly. Most plastic bottles, bags, and other items break up over time into very tiny pieces called microplastics. Other sources of microplastics include wear and tear of things such as tires and synthetic clothes. Some microplastics are produced also intentionally and are added into toothpastes and other hygiene and cosmetic products. Today, microplastics are found essentially everywhere, including in waters and the atmosphere. They enter our food chain through seafood and fish that swallow microplastics debris that accumulates in the seas and oceans. Despite their omnipresence, we still know very little about the influence of microplastics on human and animal health and so more research is needed on this topic. It is very likely that if plastic pollution continues at its current rate, the risks posed by microplastics will grow in the years to come.

Definice

Mikroplasty jsou malé kousky plastového odpadu o velikosti menší než 5 mm, které mohou být škodlivé pro člověka, zvířata i přírodu.

Příklad použití ve větě

V EU se právě diskutuje o přijetí celoevropského zákazu používání mikroplastů v kosmetických produktech a zdá se, že by mohl být přijat do konce roku 2021.

Poznámka

Jak víme, plasty se rozkládají velmi pomalu. Většina plastových lahví, tašek a jiných předmětů se časem rozpadne na malinké kousky, kterým se říká mikroplasty. Dalšími zdroji mikroplastů je opotřebení věcí jako jsou pneumatiky nebo syntetické oblečení, některé mikroplasty se vyrábějí i schválně a jsou přidávány třeba do zubních past a jiných hygienických a kosmetických produktů. Dnes mikroplasty najdeme v podstatě všude, ve vodách, atmosféře a vstupují i do našeho potravního řetězce zejména přes mořské plody a ryby, které polykají mikroplastické smetí, které se akumuluje v mořích a oceánech. Navzdory jejich všudypřítomnosti víme zatím jen velmi málo o vlivu mikroplastů na zdraví lidí a zvířat a v tomto je třeba ještě dalšího výzkumu. Je pravděpodobné, že pokud bude znečistění životního prostředí plasty pokračovat v aktuálním tempu, rizika spojená s mikroplasty v následujících letech porostou.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us