6
June
2016

Mission statement /

Formulace poslání

Business Term of the Day

Definition

A mission statement is a clear declaration of the goals, objectives, and values of an organization or individual.

Example sentence

As part of its rebranding efforts, ACME has created a new mission statement to direct all efforts toward a clear common goal.

Comment

Mission statements may be used to present a company or individual’s merits and aims to customers. A mission statement has three tenets which help to establish its creator’s position in a market: it delineates priorities, identifies the intended market and method of service, and provides guidance for the shape of future operations. For businesses or individuals providing a good or service, a mission statement might also include a unique selling proposition. A mission statement is not to be confused with a vision statement. Where a mission highlights a company’s current goals and values, a vision shares the impact that company wishes to have on the world.

Definice

Formulace poslání je jasné prohlášení cílů, záměrů a hodnot organizace nebo osoby.

Příklad použití ve větě

V rámci procesu rebrandingu společnost ACME vytvořila novou formulaci poslání, aby nasměrovala veškeré úsilí k jasnému společnému cíli.

Poznámka

Formulace poslání je možné použít pro prezentaci kladů a cílů společnosti nebo osoby zákazníkům. Formulace poslání má tři principy, které pomáhají vytvořit pozici jeho autora na trhu: vytyčuje priority, identifikuje zamýšlený trh a způsob jeho obsluhy a poskytuje vedení ohledně podoby budoucí činnosti. Pro podniky a osoby, které poskytují zboží nebo službu, může formulace poslání zahrnovat také jedinečnou prodejní nabídku. Formulace poslání by se neměla zaměňovat s formulací vize. Zatímco poslání zdůrazňuje aktuální cíle a hodnoty společnosti, vize představuje dopad na svět, který chce daná společnost mít.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us