17
August
2018

Momentum investing /

Momentum investování

Business Term of the Day

Definition

Momentum investing is a strategy based upon buying assets that recently have had good returns and selling those recently having had poor returns.

Example sentence

Sarah decided not to invest in GoldFund’s mutual fund, because she disagreed with its premises about momentum investing, even though they seemed good on paper.

Comment

Momentum investing is based on the idea that assets (typically stocks) that have performed well will continue to do so and, conversely, those that did not will keep on performing poorly. Momentum investors typically perform technical analysis to determine the current trends among stocks, commodities, industries, indices, and markets, and try to predict when current market trends are likely to end. When an investor has substantial buying power, this approach may also be termed positive feedback investing, because simply the purchase of a large and growing position in an asset tends to further increase its price (and vice-versa).

Definice

Momentum investování je strategie založená na nákupu aktiv, které v nedávné době měly dobré výnosy a prodej těch, které nedávno měly výnosy špatné.

Příklad použití ve větě

Sarah se rozhodla neinvestovat do podílového fondu GoldFund, protože nesouhlasila s jeho premisami ohledně momentum investování, ačkoli na papíře vypadaly dobře.

Poznámka

Momentum investování (lze přeložit jako „setrvačné investování“) je založené na myšlence, že aktiva (typicky akcie), které měly dobré výsledky, je budou mít i nadále, a naopak ty, které neměly, je budou nadále mít špatné. Momentum investoři typicky provádějí technickou analýzu, aby určili aktuální trendy akcií, komodit, odvětví, indexů a trhů, a snaží se predikovat, kdy aktuální tržní trendy pravděpodobně skončí. Když má investor značnou kupní sílu, lze tento přístup také nazvat investování s pozitivní zpětnou vazbou, protože samotná koupě velké pozice v aktivu má tendenci dále zvyšovat jeho cenu (a naopak).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us