3
October
2019

Money laundering /

Praní špinavých peněz

Business Term of the Day

Definition

Money laundering is the process of creating the impression that the proceeds of illegal activity originated from a legitimate source.

Example sentence

A new government report claims that there is high risk of money laundering within the stock brokerage industry due to services provided in relation to transferring funds.

Comment

Money obtained from certain crimes (e.g., drug trafficking) is said to be dirty and needs to be cleaned before it can be used without raising suspicion. There are many methods of laundering money from structuring (breaking financial transactions into smaller amounts to avoid monitoring) to passing off the money as gambling winnings. Anti-money laundering regulations are currently commonly combined with regulations aimed at preventing the financing of terrorism. Under Czech law, any transaction exceeding 15,000 EUR in value must be reported to financial authorities with its parties identified, while the threshold in US law is $10,000.

Definice

Praní špinavých peněz je proces, kterým se vzbuzuje dojem, že peníze získané z trestné činnosti pocházejí z legitimního zdroje.

Příklad použití ve větě

Nová zpráva vlády uvádí, že v sektoru burzovních makléřů existuje vysoké riziko praní špinavých peněz kvůli službám, které souvisejí s převody peněžních prostředků.

Poznámka

Peníze, které pocházejí z určitých zločinů (například pašování drog), se označují jako špinavé a musí se před použitím „vyprat“, aby nevzbudily podezření. Existuje řada postupů pro praní špinavých peněz, od rozdělování peněz na menší částky, které se vyhnou sledování, až po vydávání takových peněz za výhry z hazardu. Právní předpisy proti praní špinavých peněz jsou v současnosti obvykle kombinovány s předpisy zaměřenými proti financování terorismu. Podle českých zákonů platí, že transakce v hodnotě přesahující částku 15 000 EUR je nutno ohlásit finančním institucím a identifikovat účastníky obchodu, zatímco v USA je tento limit 10 000 USD. Oficiální označení praní špinavých peněz v českém právu je legalizace výnosů z trestné činnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us