20
March
2017

Money supply /

Peněžní zásoba

Business Term of the Day

Definition

The money supply is the amount of liquid money in an economy.

Example sentence

The central bank’s decision to relax bank reserve requirements should lead to an increase in the money supply.

Comment

Also referred to as money stock, the money supply may be divided into several levels of monetary aggregates: M0 money (also called narrow money) comprises cash in circulation, M1 also includes money in checking or current account deposits, M2 adds savings deposits and term deposits, and M3 encompasses all money market funds. These levels, however, differ depending on the central bank which keeps this data. Money supply in combination with velocity of money affects the development of inflation. Due to fractional-reserve banking, banks can increase the money supply by lending out more money and keeping only a fraction of deposits available for withdrawal.

Definice

Peněžní zásoba je množství likvidních peněz v ekonomice.

Příklad použití ve větě

Rozhodnutí centrální banky o uvolnění rezervních požadavků bank by mělo vést ke zvýšení peněžní zásoby.

Poznámka

Označuje se také jako nabídka peněz. Lze ji rozdělit do několika úrovní měnových agregátů: peníze M0 (také nazývané úzké peníze) tvoří hotovost v oběhu, M1 také zahrnuje peníze ve vkladech na běžné účty, M2 přidává spořicí vklady a termínované vklady a M3 zahrnuje všechny peněžní prostředky. Tyto úrovně se ale liší podle centrální banky, která tato data schraňuje. Peněžní zásoba v kombinaci s rychlostí peněz ovlivňuje vývoj inflace. Kvůli bankovnictví částečných rezerv banky mohou zvyšovat peněžní zásobu tím, že půjčují větší množství peněz a nechávají si jen zlomek vkladů k dispozici pro výběr.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us