18
November
2021

Monoculture /

Monokultura

Business Term of the Day

Definition

In farming, monoculture refers to the practice of growing plants of a single species on one (usually large) field.

Example sentence

Monoculture farming is the most widespread manner of growing crops today, but uniform lawns in front of houses that are so popular today are also an example of monoculture.

Comment

Large fields with wheat or corn only or large forests where there is no tree species other than spruce are all examples of monocultures. The main advantage of a monoculture is its easy care and maintenance by means of mechanization and standardized fertilization, pest protection, and harvesting procedures. Also, yields from such fields and forests are typically greater. Over time, however, soil cultivated in such way may become subject to erosion, prone to spread of diseases, and poor or unbalanced in nutrients. Low diversity and heavy use of chemicals in monoculture fields may have negative impacts on the environment, for instance by polluting groundwater and surface waters and damaging the habitats of useful microorganisms and insects.

Definice

V zemědělství monokulturou označujeme praxi pěstování rostlin jediného druhu na jednom (obvykle velkém) poli.

Příklad použití ve větě

Monokulturní zemědělství je dnes nejrozšířenějším způsobem pěstování plodin, ale příkladem monokultury jsou i dnes tak populární uniformní trávníky před domy.

Poznámka

Velká pole, kde se pěstuje pouze pšenice nebo kukuřice, nebo rozlehlé lesy, kde se nevyskytuje jiná dřevina než smrk, to vše jsou příklady monokultur. Hlavní výhodou monokultur je snadná údržba pomocí mechanizace a standardizovaných postupů hnojení a sklizně. Také výnosy z takových polí/lesů jsou obvykle vyšší. Takto obdělávaná půda však časem může podléhat erozi, být náchylná k šíření chorob a nutričně chudá nebo nevyvážená. Nízká diverzita a intenzivní používání chemikálií na monokulturních polích může mít také negativní dopady na životní prostředí, například v podobě znečišťování podzemních i povrchových vod nebo ničení zázemí užitečných mikroorganismům a hmyzu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us