25
April
2019

Moonshot /

Střela na Měsíc

Business Term of the Day

Definition

A moonshot is a very ambitious, long-term project or objective an organization or individual undertakes ultimately to achieve.

Example sentence

NiceAI’s first successful commercial product, a personal assistant driven by evolutionary algorithms, brings the company closer to achieving its moonshot – creating a human-level general artificial intelligence.

Comment

This term originates from the space race era, when the U.S. and U.S.S.R. each undertook literally to shoot for the moon. Nowadays, a company or an individual can establish a figurative moonshot to define what it wants ultimately to achieve. Technology companies in particular often establish such high-risk, high-reward plans with no hopes of immediate profitability. Having an explicitly formulated moonshot goal may be very helpful, however, in providing a clear sense of direction and declaring a company’s philosophy and long-term plans.

Definice

Střela na Měsíc je velmi ambiciózní dlouhodobý projekt nebo cíl, kterého organizace nebo osoba hodlá nakonec dosáhnout.

Příklad použití ve větě

První komerční produkt společnosti NiceAI, osobní asistent poháněný evolučními algoritmy společnost přivádí blíže k dosažení její střely na Měsíc – vytvoření obecné umělé inteligence na lidské úrovni.

Poznámka

Tento termín pochází z éry vesmírného závodu, kdy se Spojené státy a Sovětský svaz snažily doslova dostřelit na Měsíc. Dnes si může společnost nebo i jedinec stanovit obrazně střelu na Měsíc, a tím si definovat, čeho chce nakonec dosáhnout. Obzvláště technologické společnosti si často stanovují takovéto plány vysokým rizikem, ale s potenciálně vysokými odměnami, které neskýtají žádnou naději na okamžitou ziskovost. Explicitně formulovaná střela na Měsíc ale může být velmi užitečná v tom, že poskytuje společnosti jasný směr a oznamuje filosofii společnosti a její dlouhodobé plány.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us