3
June
2022

Moore’s law /

Moorův zákon

Business Term of the Day

Definition

Moore’s law is a forecast made by Gordon Moore in 1965 stating that the speed and capacity of computers can be expected to double every couple of years while acknowledging that such pace of development will not continue indefinitely.

Example sentence

Just as Gordon Moore predicted in what is now known as Moore’s law, the size of microchips has decreased so much that we now have wearable technology no one would even have imagined years ago.

Comment

Moore’s law was originally a statement by Gordon Moore that later was proven correct. The engineer predicted doubling the numbers of transistors within individual microchips and therefore increasing the speed of computers while reducing their size and price. Moore himself said the process has its limits, and some experts indicate we will hit that limit sometime in the 2020s. Others say that point already has been reached. Almost all modern technology from our smartphones to artificial intelligence and genetic medicine reflects Moore’s law.

Definice

Moorův zákon je předpověď Gordona Moora z roku 1965, která tvrdí, že rychlost a výkonnost počítačů se zřejmě každých několik let zdvojnásobí, také však uvádí, že nastolené tempo se neudrží donekonečna.

Příklad použití ve větě

Přesně jak předpovídal Gordon Moore a co vstoupilo v platnost jako Moorův zákon, se mikročipy zmenšily natolik, že dnes máme k dispozici nositelnou elektroniku, o jaké se nám před lety ani nesnilo.

Poznámka

Moorův zákon bylo původně jen prohlášení Gordona Moora, které se později ukázalo jako pravdivé. Inženýr předpovídal zdvojnásobování počtů transistorů v jednotlivých mikročipech, a tudíž zrychlování, zmenšování a zlevňování počítačů. Samotný Moore řekl, že proces má své limity, a experti tvrdí, že na ně narazíme někdy ve dvacátých letech jedenadvacátého století. Jiní uvádějí, že k tomu již došlo. Téměř všechna moderní technologie od chytrých telefonů po umělou inteligenci a genetickou medicínu odráží platnost Moorova zákona.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us