16
November
2016

Moral hazard /

Morální hazard

Business Term of the Day

Definition

A moral hazard is present when a party to a transaction is free to take risks because a different party bears the weight and cost of any consequences.

Example sentence

Jones said his lawyer’s decision to push forward with the case represented a moral hazard in action, as it was only to generate work for the lawyer and not actually in Jones’ best interests.

Comment

The term originated in the insurance industry to describe the possibility that insuring clients from risk might encourage risky behavior. For example, someone whose home was protected with fire insurance might find it acceptable to smoke in bed. Another example of potential moral hazard exists between borrowers and credit card companies. Credit card companies usually limit the credit a borrower can access through the card to restrict reckless spending behavior in which a borrower might engage. Some argue that designating certain financial institutions as being too big to fail creates a moral hazard because those institutions know that they can take on more risk (such as by issuing loans without fully verifying the borrower’s creditworthiness) and government bailouts will protect them from any failures.

Definice

K morálnímu hazardu dochází, když jedna strana transakce může podstupovat riziko protože tíhu a náklady jakýchkoli dopadů nese jiná strana.

Příklad použití ve větě

Pan Jones prohlásil, že rozhodnutí jeho právníka pokračovat dál se sporem je příkladem morálního hazardu v praxi, protože šlo jen o to, aby si právník vytvořil další práci a nebylo to ve skutečnosti v nejlepším zájmu pana Jonese.

Poznámka

Tento termín (přesněji přeložený jako „morální nebezpečí“) pochází z pojišťovnictví, kde popisuje možnost, že pojišťování klientů před rizikem může podporovat riskantní chování. Například někdo, jehož dům je pojištěn před požárem, může kouření v posteli považovat za přijatelné. Další příklad potenciálního morálního hazardu existuje mezi dlužníky a společnostmi vydávajícími kreditní karty. Tyto společnosti obvykle omezí úvěr, ke kterému má dlužník prostřednictvím karty přístup, aby omezily nezávazné utrácení, které dlužník může provádět. Existují názory, že označení určitých finančních institucí jako příliš velké na bankrot vytváří morální hazard, jelikož tyto instituce vědí, že na sebe mohou brát více rizika (například vydáváním půjček, aniž by plně ověřily dlužníkovu bonitu) a státní bailout je ochrání před jakýmkoli selháním.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us