7
August
2020

Mortgage-backed security /

Cenný papír krytý hypotékami

Business Term of the Day

Definition

A mortgage-backed security is an investment instrument created usually by a financial institution that provides mortgages. Mortgages are bundled together, securitized, and then sold to investors.

Example sentence

During the financial crisis that started in 2008, the Federal Reserve bought a huge amount of mortgage-backed securities that nobody else wanted to buy in order to help financial institutions and pump money into the economy.

Comment

Mortgage-backed securities belong to group of assets known as asset-backed securities. It is well-known that mortgage-backed securities constituted one of the main contributors to the financial crisis of 2008 because they were backed by “toxic” mortgages that were not being repaid.  The buyer of a mortgage-backed security receives regular payments (similarly as does a bond owner) as the underlying mortgages get repaid and thus earns a return on investing into such a security. The financial institution that securitizes mortgages works as a middleman between borrowers and the financial market. A mortgage-based security may generally be sold at any time on the open market for the current market price.

Definice

Cenný papír krytý hypotékami je investiční nástroj, který je obvykle vytvořen finanční institucí poskytující hypotéky. Hypotéky se sloučí, sekuritizují a následně se prodají investorům.

Příklad použití ve větě

Během finanční krize, která začala v roce 2008, nakoupila americká centrální banka velké množství cenných papírů krytých hypotékami, které již nikdo jiný nechtěl nakupovat, aby tak pomohla finančním institucím a napumpovala peníze do ekonomiky.

Poznámka

Cenné papíry kryté hypotékami patří do skupiny cenných papírů krytých aktivy. Je dobře známo, že cenné papíry kryté hypotékami byly jednou z hlavních příčin finanční krize v roce 2008, neboť byly zajištěny „toxickými“ hypotékami, které nikdo nesplácel. Kupec cenného papíru krytého hypotékami dostává pravidelné platby (podobně jako majitel dluhopisu) s tím, jak jsou podkladové hypotéky spláceny, a tak získává výnos z investice do tohoto cenného papíru. Finanční instituce, která hypotéky sekuritizuje v tomto případě působí jako prostředník mezi vypůjčovateli a finančním trhem. Cenné papíry kryté hypotékami mohou být v podstatě kdykoliv prodány na otevřeném trhu za aktuální tržní cenu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us