23
February
2022

Mortgage /

Hypotéka

Business Term of the Day

Definition

A mortgage is a loan secured by assets which become the creditor’s property if the debtor fails to pay.

Example sentence

Following the crisis, new regulations were put in place to further tighten the conditions under which banks provide mortgages to low-income clients.

Comment

Mortgages are commonly used for purchasing real estate, in which case the collateral is the purchased property. Alternatively, real estate already owned may be used as collateral to secure a mortgage loan intended for other purposes, in which case a right of lien is placed on the property. Because of the collateral, the creditor is willing to provide a lower interest rate to the debtor. The loan principal is usually less than or equal to the value of the collateral. The interest charged on a mortgage may be set as a fixed rate (i.e., a stable interest rate for the duration of the loan) or floating rate (i.e., an interest rate changing according to the development of a reference interest rate). If the borrower gets into default on the mortgage, the lender can foreclose or repossess the collateral property in order to pay back the loan. Mass provision of sub-prime mortgages led to the severe financial crisis starting in 2008, most notably in the United States, which in turn led to calls for stricter regulations on this market.

Definice

Hypotéka je půjčka zajištěná aktivy, které se stanou majetkem věřitele, pokud dlužník půjčku nesplatí.

Příklad použití ve větě

Po krizi byla zavedena nová regulace, která má dále zpřísnit podmínky, podle kterých banky posktyují hypotéky nízkopříjmovým klientům.

Poznámka

Hypotéky se běžně používají pro koupi nemovitostí, a v takovém případě je zástavou zakoupená nemovitost. Případně lze již vlastněnou nemovitost využít jako zástavu k zajištění hypoteční půjčky za jiným účelem, a v takovém případě se na nemovitost vloží zástavní právo. Kvůli zástavě je věřitel ochoten poskytnout dlužníkovi nižší úrokovou sazbu. Jistina dluhu je obvykle nižší nebo rovná hodnotě zástavy. Úrok stanovený za hypotéku je možné stanovit jako fixní sazbu (tj. stabilní úroková sazba po dobu trvání dluhu) nebo pohyblivou sazbu (tj. úroková sazba se mění podle vývoje referenční úrokové sazby). Pokud dlužník selže, věřiteli může zástava propadnout, aby splatil dluh. Masivní poskytování subprime hypoték vedlo k vážné finanční krizi, která začala v roce 2008, zejména v USA, které následně vedly k tlaku na přísnější regulaci tohoto trhu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us