26
August
2019

Multilevel marketing /

Víceúrovňový marketing

Business Term of the Day

Definition

Multilevel marketing is a business model wherein a company sells its products or services to its participants who are expected to sell them to customers and to recruit other participants.

Example sentence

Initially I was quite surprised when an old friend reached out to me for the first time in the years since we’d finished high school, but then she gave me her multilevel marketing pitch.

Comment

Multilevel marketing companies sell various products such as food supplements, cosmetics, and telecommunications services. The business model is not dissimilar to a pyramid scheme, in that each participant needs to recruit new members from which he or she receives commission. These recruits are also expected to recruit others, as well as purchase products and/or services for themselves and for resale. The companies’ participants are enticed with the vision of financial independence and possibility of large incomes. In fact, though, most participants typically are unable even to break even, and only a small number of high-level participants are truly financially independent. Multilevel marketing schemes are illegal in certain jurisdictions.

Definice

Víceúrovňový marketing je obchodní model, ve kterém společnost prodává své produkty nebo služby svým účastníkům, kteří je mají prodávat zákazníkům a rekrutovat další účastníky.

Příklad použití ve větě

Nejprve mě docela překvapilo, když mě poprvé po letech od konce střední školy kontaktovala stará kamarádka, ale pak spustila svou prodejní řeč na víceúrovňový marketing.

Poznámka

Společnosti provozující víceúrovňový marketing prodávají různé produkty jako potravinové doplňky, kosmetiku a telekomunikační služby. Jejich obchodní model není nepodobný letadlu v tom, že každý účastník potřebuje rekrutovat nové členy, za které dostává provize. Tito rekruti mají následně rekrutovat ostatní a zároveň kupovat produkty a/nebo služby pro sebe a pro další prodej. Účastníci společnosti jsou nalákáni vizí finanční nezávislosti a možnosti vysokých příjmů. Ve skutečnosti však většina účastníků typicky nedokáže ani pokrýt náklady a jen malá část účastníků na vysoké úrovni je skutečně finančně nezávislá. Schémata víceúrovňového marketingu jsou v některých jurisdikcích ilegální.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us